Hizmetler:
Yetişkinler için bireysel Psikoterapi
Gençler için bireysel Psikoterapi
Çift Terapisi
Aile Terapisi

Çalışma ilkelerim:
Tedavinin başarısı için psikoterapist ile hasta arasındaki güven ilişkisi olmazsa olmaz bir şarttır. Bunun dışında başka önemli bir etken de hastanın gönüllü olarak tedaviye gelmesidir. Psikoterapi seansları esnasında konuşulanlar gizli tutulur. Kişisel olarak bu konuya büyük önem vermemin yanında, bu konuda İsviçre’de yürürlükte olan yasalar ve de mesleki etik ilkeleri de psikoterapistlerin gizlilik esasına uygun çalışmasını zorunlu kılmaktadır.

Psikoterapi ile tedavi edilebilen hastalıklar:
Depresyon
Bipolar bozukluk (manik-depresif hastalık)
Yaygın anksiyete bozukluğu: Kaygı bozukluğu
Panik atak
Özgül Fobiler (örnegin sosyal fobi)
Obsesif-kompülsif bozukluk (saplantı – zorlantı bozukluklari)
Davranış bozuklukları
Cinsel sorunlar
Yeme bozuklukları (Anoreksiya Nervoza ve Bulimia Nervoza)
Kişilik bozuklukları
Travma (örnek olarak savaş, işkence veya tecavüz sonucu oluşan rahatsızlıklar)
Uyku bozuklukları
Madde bağımlılığı (alkol, ilaç vb) ve maddeye dayalı olmayan bağımlılıklar (oyun, kumar bağımlılığı vs.)
Psikosomatik rahatsızlıklar (Somatoform bozukluk): Ruhsal sorunlardan kaynaklanan bedensel rahatsızlıklar (örnek olarak ağrılar, sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar, çeşitli cilt hastalıkları vs.)