Genel olarak psikoloji insan duygu ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Davranıştan kasıt, sadece gözlenebilen davranış degildir. Psikoloji davranışla ilgili her türlü olgu ve süreçleri de içine alır. Psikolojinin baslıca ilgi alanları duygular, algı, fizyolojik-biyolojik ihtiyaçların davranışa etkileri, bilişsel süreçler ve bireylerin birbiriyle etkileşimidir.
Psikoterapi ve Psikopatoloji nedir?

Psikoterapinin sözlük manası: Yunanca psukhē “ruh, zihin”den, terapi ise therapeia “iyileştirme”den türemiştir.
Kısa bir sekilde Psikopatoloji ruh hastlalıklarını inceleyen, Psikoterapi ise ruhsal rahatsizliklarin tedavisi amaciyla kullanılan bir yöntemdir. Psikoterapi bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlar.
Psikopatoloji ve de bir tedavi metodu olarak Psikoterapi psikoloji, felsefe, nöroloji, anatomi, tıp, din, psikiyatri, farmakoloji ve biyoloji gibi bir çok farklı dallardan etkilenen bir alandır.
Psikoterapi duygusal çatışmaları çözümlemek ve bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çöküntüleri azaltmak amaciyla uygulanan tüm teknik ve yöntemlerin ortak adıdır. Psikoterapi ruhsal uyum düzeyini dengeleme ve bireyler arası ilişkileri olgunlaştırma konusunda da etkilidir. Psikoterapi tek tek bireylerin yanısıra, gruplar ve aileler üzerinde de uygulanabilir. Psikoterapi bireylerle düşünce ve duygu alışverişi kurularak yürütülen bir tedavi biçimidir.

    Skip to toolbar